ZO ČSCH Pacov

 

ZO ČSCH Humpolec

 

www.zohumpolec.cz/

 

ZO ČSCH Pelhřimov

 

www.chovatele-pe.cz/

 

OO ČSCH Pelhřimov

 

oocschpelhrimov.cz/

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA

 

www.cschdz.eu/default.aspx