Spolek chovatelů v Košeticích patří mezi nejstarší spolky v obci. První zmínka o chovatelské organizaci sahá do roku 1899 a jednalo se tehdy o Hospodářsko čtenářský spolek Košetice, jehož účelem bylo: Pěstovati a rozšiřovati vědomosti z oboru hospodářství polního a lesního. Počet členů v roce 1927 byl úctyhodných 64. Zemědělská tradice obce přetrvávala ještě dlouhá léta a tak ještě před 30 lety bylo registrováno na 80 chovatelů. Největší úbytek členů nastal po revolučních událostech v roce 1989. Ještě tehdy bylo 50 členů chovatelského spolku po zrušení výhod v podobě naturálních dávek pro chovatele a nastolení pouze tržních principů i v této oblasti, ale i ve všeobecné nechuti ke všemu organizovanému a při nezájmu státu o spolkovou činnost došlo k úbytku členů až na současných 20. Dnes pod hlavičkou Českého svazu chovatelů pracují jeho členové v odborných sekcích chovu králíků, holubů, drůbeže, exotů, akvarijních ryb a terarijních zvířat. Naši členové chovají i další zvířata  např. kozy, ovce, drobné hlodavce a další. Představitelé naší organizace jsou zastoupeni i velmi silně ve vedení okresních orgánů. Dnešní činnost se zaměřuje kromě jiného na účast na výstavách, kde sklízíme mnoho úspěchů nejen na úrovni místní, ale i na úrovni národní. Naši členové pracují také jako posuzovatelé na výstavách až národního charakteru. Další činnost bychom chtěli zaměřit na mládež a v tomto směru bychom chtěli dětem pomoci při prvních krůčcích chovatelské činnosti a doprovázet je při jejich růstu. Chovatelství je zodpovědná práce na každý den a mnohdy je náročná i finančně. Rádi proto pomůžeme radou, chovným materiálem a třeba i inspirací. Uvítáme každého zájemce v našich řadách, klidně i ty dospělé. Hlásit se můžete u předsedy organizace Josefa Kratochvíla nebo děti nejlépe v místní Základní škole.