Výroční členská schůze

20.04.2014 12:58

Dne 4.4. 2014 v 19:00 h se uskutečnila již tradiční členská schůzev Základní škole Košetice. Přítomno bylo 14 členů.

Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Kratochvíl. Přivítal všechny přítomné a informoval je o reprezentaci naší organizace za uplynulý rok. Dále přítel Čermák Ladislav přednesl pokladní zprávu. Přítel Šohaj ohodnotil reprezentaci našich chovatelů v odbornostech: drůbeže a holubů. Poté předseda přítel Kratochvíl vzdělil registraci králíků za uplynulý rok. V diskusi byla probírána naše propagace k veřejnosti. Přítel Skolek navrhl uspořádat prezentaci naší Základní organizace na akci Sto let školy. Tento návrh byl všemi členy přijat. Schůzi ukončil přítel Čermák Ladislav.

Pozvánka na schůzi.xls (177152)