Výroční členská schůze

17.04.2012 20:40

V pátek 13.4.2012 se uskutečnila výroční členská schůze místní základní organizace, které se zúčastnilo 15 chovatelů. Chovatelé byli seznámeni s počtem financí a s pravidelnými zájezdy na Evropské výstavy pro rok 2012 . Jan Lukšíček provedl kontrolu vkladní knížky a zjistil, že je řádně vedena a všechny v ní uvedené položky souhlasí.