OKRESNÍ ÚSPĚCH

06.04.2013 22:53

Na konci každého roku se vyhodnocují, z každé odbornosti tři chovatelé, kteří byli za uplynulý rok nejúspěšnější. V odbornosti králíků skončil suveréně na prvním místě náš dlouholetý předseda přítel Josef Kratochvíl a na třetím místě v téže odbornosti Ondřej Šáda. Všem jmenovaným blahopřejeme.